Περισσότερα από 30 άτομα από όλους τους πολιτικούς χώρους, μαζευτήκαμε στο http://www.epanenosi.com/ για να εκφράσουμε την πρόθεση μας για λύση του Κυπριακού. Είναι ίσως η πρώτη φορά που άτομα με τόσο διαφορετικούς πολιτικούς προσανατολισμούς βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη, προβάλλοντας την ανάγκη εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού προβλήματος.

Προσωπικά, συμμετέχω γιατί έχω κουραστεί να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Επειδή πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι η συντήρηση αυτής της επιφανειακά παγιωμένης κατάστασης που βιώνουμε κρατά αλυσοδεμένη τη χώρα μας από το λαιμό. Η ύπαρξη του status quo, παράλληλα με την επίπλαστη ευμάρεια της πλευράς μας, οδηγεί την Κύπρο προς την καταστροφή. Το Κυπριακό πρόβλημα δεν έχει παγιωθεί στο 1974. Αντιθέτως, το πρόβλημα μεγαλώνει, εξελίσσεται, αλλάζει ισορροπίες, επηρεάζει τις ζωές μας. Η εικόνα της αδράνειας είναι ψευδής. Η διαιώνιση της διχόνοιας πρέπει να σταματήσει.

Αυτά και άλλα πολλά στο Επανένωση 2010