Τα δικαιώματα των Μαρωνιτών στην επανενωμένη Κύπρο

Σήμερα θα σας μιλήσω για αυτά που θεωρώ ότι πρέπει να διεκδικήσει η Μαρωνιτική κοινότητα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Δε θα μπω στις λεπτομέρειες των διεκδικήσεων, αλλά στις βάσεις αρχής πάνω στις οποίες οι διεκδικήσεις αυτές πρέπει να τεθούν. Ας αρχίσουμε πρώτα με μια καταγραφή των πραγματικοτήτων στην Κύπρο. […]

Should we reconsider the “Bi” in Bizonal Bicommunal Federation?

Published in the Cyprus-Mail under the title “Reconsidering the ‘bi’ in bizonal, bicommunal federation,” May 24th, 2015. Once the dual meaning of the term “Greek-Cypriot” is deciphered, then one must proceed to understand the process of misrecognition that took place during the crafting of the 1960s constitution. Non-dominant minorities have experienced their ethnic, religious and […]

Multiculturalism in Cyprus: watching the Third Motherland, a documentary about the Maronite community


Costas Constantinou and Giorgos Skordis created a documentary back in 2001, called The Third Motherland. It contains a series of informal interviews at the village of Kormakitis. The interviews show the internal exclusion that Maronites have experienced. As Constantinou himself says: “the film reveals the dilemmas of identification and belonging and accounts for opposing feelings and beliefs within and beyond the community”. It is “a film about cultural loss, co-option, denial of rights and everyday social problems, but also of ethnic pride, cultural revival, communal joy and resistance”.
Continue reading